Referat fra styremøte i Vågsbygd Vel den 25.01.2017

Til stede: Pål Friis, Signe Nordgård Hansen, May-Hilde Jensen, Reidun Østervold, Svein Vegge  

 

 1. Foreløpig årsberetning for 2016 ble gjennomgått. Pål fikk noen kommentarer som han tar med i beretningen.

   

 2. Årsmøtet blir holdt onsdag 22. mars kl 19.00 på lærerværelset på Fiskaa skole.

 • Signe reserverer skolen

 • May Hilde legger ut info på face book, og sørger for å sende ut innkalling m/ giro til nye og gamle medlemmer.

 • Innkalling til årsmøtet må skje minst to uker før møtet (ref vedtekter)

 • Forslag som skal behandles på årsmøtet våre være kommet til styrert minste en uke før årsmøtet (ref vedteketer)

 • Svein legger ut på hjemmeside.

   

 1. Valg

  Må få inn en ny styrerepresentant for Karina. Signe kan fortsette, men stiller gjerne sin plass til disposisjon dersom det er andre interesserte.

 • Pål gir beskjed til valgkomiteen

   

 1. Vågsbygdboka

  Det har kommet 5 søkere på forfatterjobben

  Pål og Trond har hatt samtaler med 4 av dem. Skal ha samtale med den 5. også.

  Håper å gjøre avtale før årsmøtet.

   

 2. Saker å jobbe videre med:

 • Vågsbygdboka                         Pål og Trond

 • Badebrygge Storenes             Pål og May Hilde

 • Lysløype                                    Svein og Signe

 • St. hans                                     Reidun og May Hilde

   

 1. Neste møte

  Møte en halv time før dvs kl 18.30 på årsmøtet den 22. mars.

   

  Svein Vegge (ref)