Referat fra styremøte i Vågsbygd Vel onsdag 29. mars 2017

 

Til stede: 

Pål Friis, Svein Vegge, Trond Udjus,  May Hilde Jensen,  Hans Petter Mjølund og Reidun Østervold.           

Forfall: Erik Hodne.

Styret konstituerer seg:                                                                                     

Pål Friis                    leder          1 år

May Hilde Jensen  kasserer     2  «

Reidun Østervold   sekretær    2  «

Svein Vegge            styremedlem   1  «          (e-post)

Trond Udjus                  «                   1  «               

Hans Petter Mjølund   «                   2  «                  

Erik Hodne                     «                   2  « (facebookside)

 

Valgkomite :  Eva Albert og Signe Nordgård Hansen

 

Medlemstall: 

Pr. dato er vi 96 betalende medlemmer.

E-post:

Vi vil forsøke å få e-post adresse til flere av våre medlemmer slik at vi lettere kan få ut vår informasjon

Saker VV involverer seg i -/  og kan komme til å involvere seg i:                                                                

Nye Veier:                                                                                                                                                               

Vi mangler noe informasjon herfra og vil be om å få informasjon elektronisk.  Pål og Hans Petter snakker sammen om disse tingene. Vi mangler også et støymålingskart over E-39.  Pål skriver brev.

Utbyggingssaker:

Forsøke å engasjere oss i de utbygginger som er på trappene i Vågsbygd.

Vågsbygdboka:    

Vi har en advokat som er klar til å skrive kontrakten. Forslag til denne ventes ferdig før påske.  Pål kontakter Normann Liene som fagperson.

Tilbud om trykking foreligger. 

Hans Petter lager et intervju med Trond Bjerkås og får trykket dette inn i Menighetsbladet i  Vågsbygd og Voie.

Brygga på Storenes:

Kan bli ei vakker badebrygge som ligger i kveldssola vendt mot Auglandsbukta. Parkvesnet har regulert dette området til grøntareal og kan betale halvparten av omkostningene. Saksbehandler er Trond Johansen. Pål skriver et brev og spør hvor denne saken står.

Fronten på Lumberbygget: 

Solodden Vel ønsker VV’s hjelp til å få redusert fasaden til det nye planlagte bygget på Lumber.

Lysløype: 

Svein har vært i kontakt med IK-Våg og fått vite at de ikke jobber med saken. Erik Hodne, Hans Petter Mjølund og Svein Vegge vil engasjere seg her.

Kyststien: 

Her er Erik Hodne interessert i et engasjement.

Bussforbindelsen i Vågsbygd: 

Her har det skjedd forandringer etter siste omlegging av rutetilbudet - både på godt og vondt. Kan være en sak for Vellet.

St. Hans: 

VV vil søke kommunen om støtte til St. Hans arrangementet  vårt på Storenes.  Vi søker om 25.000 kr. May Hilde undersøker dette.

Neste styremøte: 

Kommer tilbake til dato her – men det vil bli etter 17. mai.

 

Reidun Østervold      ref.