Årsmelding - 2013 - 2014

Styret har i perioden bestått av:

Unn Krokan, leder – Trond Ole Bertelsen, styremedlem – Trond Udjus, styremedlem og Iver Holter-Andersen, styremedlem - Barbro Hansen, styremedlem - Signe Nordgård Hansen, styremedlem - Pål Friis, styremedlem. (Nina Merete Schage, kasserer)

 

Valgkommitéen har bestått av Stine Rye Bårdsen og Bjørg Marit Nyjordet.

Aud Fjeldstad og Marianne Halvorsen har vært revisor for Vågsbygd Vel.

 

STYREMØTER

Det har i perioden vært seks styremøter. I tillegg har det vært utstrakt e-postkorrespondanse mellom møtene. Som tidligere år, har de forskjellige styremedlemmene stått for husly og bevertning.

 

ARRANGEMENT

Sankt Hans på Storenes

Også i år arrangerte Vågsbygd Vel Sankt Hans-feiring på Storenes. I år hadde vi ikke værgudene helt med oss, så det ble et vått arrangement. Likevel var det en god del som tok turen ned til Storenes til selve båltenninga. På grunn av det dårlige været ble også loddsalget betydelig lavere enn det har vært de siste årene. Vi vil likevel takke loddselgerne for innsatsen.  Og en stor takk til næringslivet som bidro med flotte gevinster til lotteriet, og Elkem som også i år har gitt paller til et stort og flott bål.

 

I år strevde styret med å mobilisere nok folk til bålbyggingen. Vi vil rette en stor takk til de som stilte til dugnad og fikk stablet bålet på plass. Vi vil likevel videreføre poenget fra fjorårets årsmelding om at dette etter hvert er et arrangement som har blitt svært populært i bygda, og som har stor oppslutning – også i øsende regnvær. Det betyr at det er viktig også fremover å jobbe aktivt for å få med flere frivillige til både å bygge bål og til å være med på gjennomføringen på selve kvelden. 

 

Vaffeldag i Vågsbygd

I begynnelsen av mai arrangerte vi vaffelsalg og fiskekonkurranse i Pers Have. Vi var heldige og fikk fint vær og mange glade mennesker fant veien. Vaffeljernet gikk varmt og sikringene røyk. Signe løp hjem og fortsatte vaffelstekingen, mens Eva syklet fram og tilbake med nye forsyninger. Dagen var en suksess og vi gikk med mer 1000 kroner i overskudd som ble gitt Stiftelsen Pers Have.

 

SENTRALE SAKER

 

Pers have

Pers have er, som kjent, organisert som en stiftelse uten faste inntekter eller vesentlig egenkapital. Vi har i perioden hatt en vaffeldag som var et Vågsbygd Vel arrangement, her fikk vi inn i overkant av 1000 kroner til stiftelsens arbeid. Vi har også hjulpet til ved to andre anledninger, Naturlostur fra Kirkebanen til Pers Have i juni og Åpen Hagedag i september.

 

Samarbeid med menighetsbladet

Også dette året har Vågsbygd Vel hatt en side i menighetsbladet. Dette har vi inntrykk av at har blitt godt mottatt.

 

 

Historieverk om Vågsbygd

Styret har en drøm om å bidra til at det utgis en historiebok om Vågsbygd. Vi har startet et arbeid med å kartlegge hva som må gjøres i forbindelse med en slik utgivelse. Vi har vært i kontakt med forfattere som Hallvor Fjermeros og Normann Liene og begge mener det er et spennende prosjekt. Vi har også vært i kontakt med Portal forlag som gjerne vil være med på laget. Utfordringen nå blir å skaffe midler til å lønne en forfatter. Styret jobber videre med denne saken.

 

Langsgående bryggeanlegg på innsiden av Storenes

Styret har hatt kontakt med Parkvesenet om bygging av bryggeanlegg på innsiden av Storenes. Parkvesenet synes dette er spennende og ønsket at vi skulle få en kostnadsoversikt.  Vi har hatt kontakt med Skjærgårdsbygg som har vært på befaring og kommer med et tilbud.

 

Samarbeid med løypeutvalget i IK-Våg

I løpet av våren er det satt opp oversiktsskilt over Vågsbygdskauen. Et på Karuss, et ved Auglandstjønn barnehage og et i Kjosdalen. Det er merket 3 rundløyper, Svingervann rundt, Bruliheia rundt og Fiskåvannet rundt. Skiltene har blitt tatt godt i mot av folk som bruker skogen, og mange ønsker seg også en trykt utgave de kan ha med på turen.

 

Uttalelser i forbindelse med planarbeid

Velet mottar stadig planer fra kommunen og private utbyggere til uttalelse. Som tidligere år varierer disse en del i omfang, og vi prioriterer fremdeles å arbeide med områder vi mener har betydning for allmennheten og fellesinteressene.  Omfanget av dette arbeidet har det siste året vært betydelig mindre enn de siste årene.

 

Saker som velet har jobbet med og kommet med uttalelser til i perioden er bl.a:

 

  • Vei og tilgjengelighet for det nye boligfeltet ved Voie Kirke.
  • Utbyggingsplaner på Andøya
  • Planarbeid for bydelspark. Velet har hatt mange henvendelser fra medlemmer, infomøte 11.mars. Kommer på høring i mars 2014.

 

 

ÅRET SOM KOMMER

 

Styret ønsker å fortsette arbeidet med historieverk om Vågsbygd. Vi jobber også videre med bryggeanlegg på innsiden av Storenes. Medlemmer av styret har allerede sagt ja til å hjelpe til med vaffelsalg i Pers Have i juni.

 

Kommentarer

31.03.2014 12:27

Pål Friis

Pål Friis har mailadresse ev-al@online.no

19.03.2014 21:00

Sigrun Rørvik

Heisann! Har noen ord jeg gjerne ønsker å formidle til det nye styret. Er det en mailadresse jeg kan sende dette til? :)