• Styremøte i Vågsbygd Vel 02.04.14

  Til stede: Trond Udjus, Svein Vegge, Karina Folkestad, Barbro Hansen, Pål Friis. Signe Nordgård Hansen hadde forfall.

  I tillegg møtte Aud Fjellstad (St.Hansarrangementet) og Unn Krokan (styrets oppgaver)

  Det nye styret presenterte seg for hverandre.

  Sak 1. St Hans på Storenes

  Arrangementet har følgende elementer:
  1.Mail til parksjefen ved Trond Johanson om arrangementet. Frist 1.juni
  2.Kunngjøring1.Annonser i Fvn.
  2.Facebook og hjemmeside
  3.Oppslag i
  4.Menighetsbladet. Neste artikkel om St.Hans og Olavsdalen. Ansvar: Pål og Eva
  5.Underholdning1.Trekkspill. Karina undersøker
  2.Leker for barna. Krever evt 4-5 voksne
  3.Levende heks. Utgår
  4.Griller. Lånes. Signe spørres. To personer med tilhenger. Kjøper også kull
  5.Gevinster. Barbro påtar seg det.
  6.Loddbøker. Vi har antagelig nok. Barbro ser over beholdningen.
  7.Loddselgere. Nok folk hvis fint vær. Utsette trekning til etter bålet er tent?
  8.Heks til bålet. Karina undersøker med formingselevene. Fyrverkeri i heksa? Trond.
  9.Robåter fra Bragdøya kystlag.
  10.Paller til bålet. Aud bestiller
  11.Bålbygging. Sannsynligvis lørdag. Nok folk! Må organiseres.
  12.Rydding dagen etter.  Neste styremøte 21. mai for videre planlegging.

  Sak 2. Fordeling av styrets oppgaver.
  1.Det opprettes en egen hotmail for styret som velets adresse. Barbro
  2.Postboksen sies opp. Unn.
  3.Vi fortsetter avtalen med menighetsbladet. Pål og Eva tar første artikkel, Barbro neste og evt Svein den deretter.
  4.Høringssak Kirkebanen. Frist 16.april. Svein ser på saken. Hvis han finner at vi bør uttale oss sendes mail til alle i styret.
  5.Hjemmesida. Ansvar: Barbro.
  6.Facebook. Ansvar Karina.
  7.Økonomi/regnskap/medlemsregister. Ansvar Nina. Om ett år skal Nina avløses. Styret må finne den som overtar. Valgkomiteen gjør det ikke.
  8.Sekretær: Barbro.
  9.Vågsbygdbok. Ansvar for videre sonderinger: Trond. Flere må inn ettersom prosjektet tar form. Nytt møte med personer som kan sitte i en redaksjonskomite?
  10.Brygge langs østsida av Storenes. Trond hører med Trond Ole Bertelsen om han vil ta saken fram til vi får en prosjektskisse fra Skjærgårdsbygg eventuelt enda videre.

  Sak 3 Eventuelt.

  Det kom opp et spørsmål på Årsmøtet om Vågsbygd vel hadde en formell undergruppe som samarbeidet med Vågs løypeutvalg om merking av skogsstier. Aud Fjellstad fortalte at det ikke var noe formelt engasjement fra Vågsbygd vel i dette.

  Det kom opp en ide om en lysløype i Vågsbygd.

  Facebooksidene kan brukes til idemyldring for tiltak til beste for bygda.

  I denne styreperioden er hovedsakene St.Hans, bokprosjektet og bryggeprosjektet. Som høringsinstans vil vi ofte ikke ha kapasitet til å engasjere oss i en rekke mindre saker som lokalvelene er opptatt av. Vi vil likevel forøke å være lydhøre for lokalvelenes engasjement. Større saker som berører allmenheten i bygda og særlig tilgangen til grøntområder vil bli prioritert.

  Neste styremøte 21. mai kl 19.30 hos Pål • Referat fra styremøte 21.05.14


  Referat møte Vågsbygd vel onsdag 21.05.2014  Tilstede: Svein Vegge, Karina Folkestad, Nina Schage, Pål Friis, Signe Nordgaard Hansen og Barbro Hansen

  Meldt avbud: Signe Nordgaard Hansen og Trond Udjus
  1.Postboks: Vi beholder postboksen ut 2014,Karina sjekker boksen med jevne mellomrom.
  2.Brønnøysund: Nina sjekker hvordan vi kan endre og legge inn nytt styret samt opplyse om ny emailadresse- vaagsbygdvel@outlook.com
  3.Fellesmailen: Barbro har ansvar om å sjekke mailen med jevne mellomrom
  4.Høring Nordre Hovedgårdsvei-Nina sjekker om det er en sak for Vågsbygd vel
  5.Høring Kroodden – Svein sjekker om det er en sak for Vågsbygd Vel


  1.St.Hans:1.Mail til parksjefen v/Trond Johansen frist 1.juni – Signe
  2.Annonse FVN - Karina - Grillene tennes kl 18:00, båltenning kl 20:00, loddsalg og loddtrekning 20:30, trekkspillmusikk 1 time fra kl 19-20, Facebook hjemmesiden og plakater som skal henges opp på Vågsbygd senter,.biblioteket- Karina samt annonsere om hjelp til bålbygging ! KR 10,- pr lodd husk penger J
  3.Menighetsbladet: Neste artikkel om St.Hans og Olavsdalen - Pål og Eva
  4.Griller: Hentes på søndag i forbindelse med bålbygging, Svein og Pål tar med tilhenger, Signe ordner kull og nøkkel til Fiskå skole. Grillene må leveres igjen,Trond har ansvar for dette.
  5.Gevinster: Barbro skaffer fra Agder Energi,Color Line og Vågsbygd senter samt legger ut info om dette på FB og nettsiden til Vågsbygd vel. Hører med Trond Udjus ang Rema 1000 og evt andre gevinster.
  6.Loddbøker: Barbro tar med disse på St.Hans
  7.Loddselgere:Barbro skaffer loddselgere
  8.Megafon: Signe ordner denne
  9.Trekning: Eva trekker og Barbro leverer ut gevinstene
  10.Heks til bålet: Karina avklarer med Pål
  11.Robåter fra Bragdøya Kystlag: Eva og Pål sjekker ut med Kystlaget
  12.Paller: Barbro svarer Eivind Sandvik med Aud Fjellestad på cc som har kontakt med Elkem.
  13.Bålbygging: Pål organiserer og setter opp liste, oppmøte kl 11 søndag 22.juni
  14.Rydding 24.juni: Trond og Signe
  15.Søppelsekker henges opp under arrangementet: Pål
  16.Leker for barna ? Legges ut på facebook av Karina. 18:30-19:30
  17.Loddtrekning: kl 20:30
  18.Vekslepenger: Barbro ordner det samt leverer pengene til Nina i etterkant
  19.Menighetsbladet og fristene: Pål sjekker for de neste to nr
  20.Nytt styremøte er satt til onsdag 3.september hos Pål om ikke annet bestemmes.
 • REFERAT ONSDAG 03.09.2014

  Tilstede: Pål Friis, Trond Udjus , Karina Folkestad, Nina Schage, Svein Vegge, Signe Hansen og Barbro Hansen

  Referent : Barbro Hansen

  Posten:

  Mye brosjyrer, lite post. Karina sier opp postboksen.

  Økonomi:

  Få betalende medlemmer, nedgang med 20 medlemmer og med kun 120 er dette en stor nedgang. Det bør være et potensiale for langt flere medlemmer og det bør gjøres en innsats for å øke medlemstallet. Menighetsbladet betalt to ganger, Nina sjekker opp vedr tilbakebetaling kr 4053,-.

  St.Hans Storenes:

  Et vellykka arrangement, men enkelte forbedringer kan foretas:

  Et lydanlegg som gjør at vi kan promotere Vågsbygd Vel samt til han som spilte trekkspill- Barbro sjekker med Arild Vehus.

  Vi må ha nok folk til loddsalg, 10 kr lodd samt ”loddtrekkmaskin”- Signe sjekker muligheten .

  Solgte for 12tusen og må ha mange nye loddbøker. Bankterminal, er det mulig?

  Trekning etter bålet var vellykket.

  Flott heks- Karina spør om ny heks for 2015

  Olavsdalen:

  Vellykket arrangement ca 4-500 tilstede, info med bilder lagt ut på nettsiden til Vågsbygd Vel. Solid økonomi.

  Bokprosjektet:

  Trond informerte vedr div muligheter for søknad om finansiering. Pål og Trond har ansvar for søknader.

  Brygge på Storenes:

  Vi har tidligere fått prisanslag på ca 200 000 kr på 50 meter lang brygge. Når kommunen omregulerer Storenes til friluftformål åpnes muligheter for statlige tilskudd som vanligvis utgjør halvparten av kostnadene. For å få fortgang kan det være gunstig at Vågsbygd Vel også bidrar.

  Pål jobber videre med dette og har kontakt med parkvesenet.

  Stien på vestsiden av Idrettsplassen:

  Pål har tatt kontakt via brev med utbyggerne for barnehagen på Idrettsplassen vedr gangstien som vi mener må bestå. Signe følger opp kontakten med saksbehandler i kommunen og passer på at Vågsbygd Vel er informert om videre saksgang.

  Lysløype i midtre Vågsbygd :

  Initiativ fra Mona Kristensen. Styret ser behovet for lysløype , men er usikker på hva som er beste trase. Karina legger ut forespørsel på Facebook.

  Skjellsand på stranden på Storenes. Henvendelse til styret. Pål snakker med parkvesenet vedr dette.

  Ny trasè E18/E39:

  Svein Vegge sjekker opp denne saken og vi vil evt komme med innsigelser til kommunen innen fristen 12.09. Vågsbygd Vel er helt klar på at enhver forringelse av Vågsbygdskauen og tilliggende turterreng i Søgne og Songdalen er helt uakseptabelt.

  Menighetsbladet:

  Svein Vegge har neste innslag og frist for innlevering er 03.10., neste innlevering er 22.11. Et viktig tema for dette innlegget er å fortelle om våre store prosjekter og mobilisere til å melde seg inn i Vågsbygd Vel. Eva Albert spørres om hun ønsker å ha noe inn fra Olavsdalen

  Neste styremøte i begynnelsen av november. Dato kommer senere.

 • REFERAT TORSDAG 23.10.2014

  Tilstede: Pål Friis (41658030),Karina Folkestad (41101054), Nina Schage (90168887), Svein Vegge (91709122), Signe Hansen (90584943) og Barbro Hansen (48291680)

  Trond Udjus meldt frafall

  Referent: Barbro Hansen  Saksliste:

  Utbyggingssakene:


  1.Kroodden: Vågsbygd Vel går sammen med til Ytre Vågsbygd Vel i innvending mot veiløsningen.
  2.E-39: Traseen og Vågsbygdskogen ,Vågsbygd Vel går gjerne i allianse med Naturvernforbundet og Aksjonen på Hellemyr for å sikre at veiutbyggingen ikke forringer noen del av Vågsbygdskogen. Svein Vegge følger saken.
  3.Idrettsplassen: Beholde stien, Signe Hansen følger saken.
  4.Kunstgress på idrettsbanen på Møvig: Vågsbygd Vel støtter saken
  5.Svar på innkommen mail fra beboer på Fiskåtangen:  1. Hva med " Kyststien" etter all vei ombygging. Bør tilbakeføres, men må omlegges betydelig mellom Fiskåtangen og Elkem. Må nok legges gangbro i tre der regnet alltid skyller stien bort.

  Pr dd jobber vi ikke med dette, men vi støtter oppgraderingen av kyststien i hele sin lengde. Vi kan gjerne være med og være pådriver til kommunen i denne saken.
  2. Håper dere jobber med bedre tilgjengelighet/parkeringsplasser til Vågsbygdskogene samt flere lysløyper. Fiskådalen? Kjosdalen?

  Det jobbes pr dd ikke med parkeringsplasser til Vågsbygdskogene, men vi er i har begynt å vurdere forslag til trasé for en lysløype i midtre Vågsbygd. Her vil vi rådføre oss med IK Våg, løypeutvalget.
  3. Er Vågsbygd Vel også en "paraplyorganisasjon" for alle mindre vel i Vågsbygd?

  Nei, vi er organisatorisk frittstående, men de lokale vellene kan gjerne søke støtte hos Vågsbygd Vel.

  2. Vågsbygdboka:

  Nina, Trond og Pål tar et planleggingsmøte vedr framdrift og presentasjon av prosjektet.

  Svein lager liste over bedrifter samt kontaktpersoner i Vågsbygd.

  Karina sjekker evt. legater og fond.

  Signe sjekker hvilke banker og forsikringssaker som deler ut midler og hvilke tidsfrister som finnes for å lage søknader.  3. Lysløypa i sentral Vågsbygd: Dag Vige og Mona Kristensen fremlegger forslag fra kl 20:00 – 20:30

  - Vågsbygd Vel v/ Pål Friis tar kontakt med IK Vågs løypeutvalg for evt. videre planlegging .  4. Eventuelt  Nytt styremøte avtales for januar evt. desember dersom nødvendig, dato settes senere.