Årsmøte Vågsbygd Vel onsdag 19.mars 2014

ÅRSMØTE VÅGSBYGD VEL FISKÅ SKOLE ONSDAG 19.MARS 2014 KL 19:00

 

 1. Konstituering:
  1. Innkallingen ble godkjent
  2. Styreleder Unn Krokan ble valgt til møteleder
  3. Styremedlem Barbro Hansen ble valgt til referent
  4. Stine Rye Bårdsen , Eva Albert og Bjørg Nyjordet ble valgt til å underskrive protokollen.
    
  5. Styrets årsberetning ble fremlagt av Unn Krokan.
   1. St.Hans  arrangementet vil Vågsbygd Vel arrangere videre, men vi trenger flere folk til bålbyggingen.
   2. Vellykket vaffeldag i Pers Hage
   3. Prosjekt Boken om Vågsbygd. Trond Udjus fortalte om prosjektet som er på planleggingstadiet, men kontakt med forlag er etablert og positivt mottatt.Prosjektet vil bli utlyst da det må ansettes forfatter over en toårspersiode. Det vil bli satt opp en redaksjonskomitè .
   4. Vågsbygd Vel vil fortsette samarbeidet med Menighetsbladet i form av ¨å skrive artikler i bladet.
   5. Jobbe for et stort bryggeanlegg på Storenes mot Auglandsbukta
   6.  Årsregnskap for 2013 ble gjennomgått av Nina Merethe Schage:
    1. Underskudd 2012 er gått til overskudd 2013
    2. Regnskapet funnet i orden etter revisjon av Aud Fjellestad og Marianne Halvorsen
    3. Fastsettelse av kontingent medlemskap Vågsbygd Vel- Godkjent fortsatt kr 150,- pr husstand
    4.  Valg: Valgkomitè har bestått av Stine Rye Bårdsen og Bjørg Marit Nyjordet
     1. Leder Pål Friis valgt for 1 år
     2. Styremedlemmer:
      Trond Udjus gjenvalgt 2 år
      Svein Vegge 2 år
      Karina Folkestad 2 år
      Nina Merethe Schage valgt som kasserer 1 år
      Barbro Hansen videre 1 år
      Signe Hansen videre 1 år
     3. Revisorer:
      Jan Erik Tunaal Larsen
      Aud Fjellestad
     4. Valgkomitè:
      Unn Krokan
      Trond Ole Bertelsen
      Iver Holter Andersen
     5. Innkomne forslag: Ingen
     6. Lovendringer – Ingen
        
     7. Eventuelt: Innspill vedrørende undergrupper av styret som er viktige for å få gjennomført saker. Pr dd har vi en undergruppe ledet av Eva Albert – Olavsdagen . Det er også ønskelig med en Ut på tur gruppe –f.eks kjentmannslos med diverse turer rundt omkring i Vågsbygda. Løypeutvalg som bør ha samarbeid med Løypeutvalget IK-Våg
     8. Tilstede ca 20 personer totalt.

Blomster overrakt til avtroppende leder Unn Krokan samt kasserer Nina Merethe Schage som har jobbet videre som kasserer utover sin 2 årsperiode samt at hun har sagt seg villig til å stille opp nok 1 år . Eva Albert fikk også blomster for sin fantastiske innsats med Olavsdagen og for alle andre frivillige verv hun påtar seg.    

 

Referent Barbro Hansen

Vågsbygd 19.03.2014