Vågsbygdprisen 2012

Vågsbygdprisen 2012 gikk til Løypeutvalget i IK Våg, for deres arbeid gjennom mange år. Løypeutvalget arbeider med å rydde, vedlikeholde og merke turløypene i bygda. Det har på en positiv måte vært med på å øke trivselen for små og store!

Vågsbygdprisen 2009

I 2009 ble prisen tildelt Gunvor Benjaminsen for et allsidig og mangeårig engasjement som leder av flere foreninger og lag. Dette har på en positiv måte vært med på å øke trivselen i bygda for små og store.

Vågsbygdprisen 2008

 

I 2008 gikk prisen til Per Ulstrup for gjennom mange år å ha virket for bygdas idrettsliv, og for tanken om å gi hele sin eiendom på Jaktodden til en stiftelse som vil ta vare på og vedlikeholde anlegget til glede for hele Vågsbygds befolkning.

Vågsbygdprisen 2004

Den aller første Vågsbygdprisen ble tildelt Normann Liene for gjennom mange år å ha arbeidet for å gjøre Vågsbygds historie, natur og folkeliv kjent i og utenfor bygda.