Referat styremøte 13/4-2015 Vågsbygd vel

 

Til stede: Pål Friis, Svein Vegge, Barbro Hansen, Signe Nordgaard Hansen, May Hilde Jensen, Reidun Østervold og Karina Folkestad

 

Forfall: Trond Udjus

 

Saker:

Sak 1. Fordeling av arbeidsoppgaver etter Nina Merete Schage og Barbro Hansen. Barbro sender årsmøtereferatet til Pål som tar det med til Normann Liene til underskrift og leverer det til Barbro. May Hilde sender referat fra årsmøte til Brønnøysundregisteret. Hun overtar også føring av regnskapet. Karina skriver referater fra styremøtene og sender til Pål og så til resten av styret etter godkjenning. Svein tar ansvar for hjemmesiden og mailen.

Sak 2. Det gamle arkivet til vellet. Signe hører med interkommunalt arkiv om de vil ha det. Vi tar neste møte hos Signe og tar opp saken igjen. Både Signe og Pål har kasser med gammelt materiell.

Sak 3. 31. mai, Naturlosturen til Bjørkedalsheia. Formålet er å vise område som rammes av de nye motorveiplanene. Karina lager annonsen til Fevennen til tirsdag 26/5 og innlegg til Kristiansands avis. Karina lager en plakat, som fordeles blant styremedlemmene. Pål skriver i menighetsbladet.

Sak 4. St. Hans. Vi har en ”oppskrift”. Tas opp på neste møte.

Sak 5. Menighetsbladet. Pål skriver om 31. mai og naturlos. Signe kontakter Voie menighetsblad og spør om vi kan få en side der. 

Sak 6. Neste møte tirsdag 19. mai kl 19 hos Signe i Jaktoddveien 2c.

Sak 7. 7. juni er det arrangement i Pers have. Utdeling av Vågsbygdprisen. Klokkeslett? Signe og Reidun tar vaffelsteking. 

 

Referent Karina Folkestad