Unn Krokan - styreleder

Trond Ole Bertelsen - styremedlem

Trond Udjus -styremedlem

Iver Holter-Andersen- styremedlem

Barbro Hansen-styremedlem

Signe Nordgård Hansen-styremedlem

Pål Friis-styremedlem

Nina Merethe Schage -kasserer

Valgkomiteen: Stine Rye Bårdsen og Bjørg Marit Nyjordet

Revisorer: Aud Fjellestad og  Marianne Halvorsen