Referat fra styremøte  onsdag 23. august 2017 – Vågsbygd Vel

 

 

Oppdaterer oss ved å ta en gjennomgang av de to siste styrereferatene.

St. Hans                                                                                                                                                                   

Festen på Storenes gikk greit av stabelen med de planene vi hadde lagt. Folk trivdes med samvær, bål, grilling, leker for barn og loddsalget gikk strykende. Men her har vi en ting å rette opp. Vi må finne ei bedre ordning når det gjelder trekkingen!                                                                            

Overskuddet ble 8847 kr.                                                                                        

På konto har vi ca. 130.000 kr.

Neste år har vi 20 års jubileum og da kan vi slå litt på stortromma!

Brygga på Storenes                                                                                                                                             

Denne bør være saken vi ønsker å få til. Svein innhenter nytt anbud fra Skjærgårdsbygg på badebrygga  - som vi gjerne ønsker to meter bred. Vi vil også finne et annet byggfirma slik at vi kan få to anbud å sammenligne med. Pål går inn i nye forhandlinger med kommunen. Vi vil også ta av egne penger til  dette prosjektet hvis vi kan få til et samarbeid her. Vi kan også lage en sak i Menighetsbladet hvor vi ytrer ønske om sponsorer.

E-post                                                                                                                                                                                                Vi ønsker e-post adresser til så mange av våre medlemmer som mulig slik at vi lettere kan nå ut med informasjon. Hans Petter Mjølund går ut med dette ønsket på Facebook og i tillegg tar vi dette ønsket opp på neste årsmøte.

Lysløype                                                                                                                                                                     Alternative trassèer? Lysløypeutvalget? Hvor står denne saken? Når valget er over, innkaller Hans Petter Mjølund alle politikere til møte her i Vågsbygd hvor vi kan ta opp det vi har på hjertet for vår bydel som lysløype, kyststien og badebrygga med sandstrand.

Vågsbygdboka

Arbeidet med Vågsbygdboka er i rute. Den vil være ferdig i september 2018. Forfatteren ønsker en liten bokkomite. Normann Liene har sagt seg villig til å være med. Trond holder kontakt vedr. arbeidet med Vågsbygdboka.

Reidun Ø                                                                                                                                                                       

ref.