Styrets sammensetning i perioden 2015-16

Pål Friis - Leder

Karina Folkestad - Sekretær

Signe Hansen - Styremedlem

May Hilde Jensen- Kasserer

Reidun Østervld- Styremedlem

Svein Vegge - Styremedlem

Trond Udjus - Styremedlem

 

Revisorer:Jan Erik Tunaal Larsen og Aud Fjellestad

Valgkomitè: Barbro Hansen, Nina Merete Schage

Kommentarer

07.03.2017 14:06

Grete Winge Jøranson

Jeg skriver på vegne av Solodden vel, ytterst på Lumberodden. Saken gjelder utbygging av Amalienborg Brygge. Førstegansbehandles 9.3., kl 12.25, servicetorget