VÅGSBYGD VEL

 

Referat fra styremøte  tirsdag 07. november 2017

Til stede:  Pål Friis, Svei Vegge, Hans Petter Mjølund, May-Hilde jensen, Erik Hodne, Signe Nordgaard Hansen, Reidun Østervold.      Forfall: Trond Udjus

Badebrygga på Storenes                                                                          

Anbudet som Svein har fått fra Skjærgårdsbygg  AS er på 412.500 kr. Vår hevendelse til den nye parksjefen har ikke ført til noe. Ingen svar tilbake. Vi ønsker å formidle at VV også ønsker å bidra med midler. Pål påtar seg ansvaret for videre kontakt med kommunen.                                    

Hans Petter tar kontakt med den tidligere parksjefen.

Vågsbygdboka                                                                                                 

Trond Bjerkås jobber med å få oversikt. Han ville kanskje ha glede og nytte av en bokkomite han kunne jobbe sammen med? Trond må ta ansvar for dette.

E-post adresser                                                                                               

Fint om vi kunne få så mange medlemmer som mulig registrert på e-post. Vi har nå 902 medlemmer! Mange er på facebook. Hvordan få til å vippse inn til VV’’konto? May-Hilde finner ut hvordan dette kan gjennomføres.

Lysløype i Vågsbygdskauen                                                                

Grunneierne vanskeliggjør dette arbeidet, VV bør få til et møte med politikere som er tilknyttet Vågsbygd - samt en fra Parkvesnet - samt representant for løypeutvalget..  Her må man finne en god strategi. Smart med et formøte først. .Mjølund.

Erik har skrevet til Parkvesnet ang. Kyststien. Han har ikke fått noe svar. Han har og bedt løypeutvalget  sende inn en søknad til VV om litt pengebistand  til sitt arbeid.

Strandrydding                                                                                                

Siste frist for å søke om standrydding er 15. nov. Vi ønsker å søke om slik rydding siste uke i april – ev. første uke i mai. Pål skriver søknaden til kommunen.

Pers Have                                                                                                         

Eva sitter i styret for Pers Hun har et spørsmål fra dette styret. Kunne VV tenke seg å ha et arrangement i Pers Have? Vi tenker på det og tar saken opp på et senere møte. 

Åssmøtet                                                                                                   

 Årsmøtet settes til onsdag  21. mars 2018                                                   

Program: Bl.a :hvor langt er man kommet med Vågsbygdboka og hvor langt man er kommet med planene om lysløype i Vågsbygdskauen. Pål hører med Norman Liene om han kan tenke seg å komme og kåsere.  Pål skriver årsmeldingen. Signe bestiller lokale på Vågsbygd Videregående. May Hilde  sender ut innkalling 2 uker før møtet og minner om at saker som ønskes behandlet  må være styret i hende 1 uke før årsmøtet.                                      Valgkomitèn – Eva og Karina – må få beskjed om hvem som er på valg.

Pål og Svein ønsker seg ut av styret

Styremiddag                                                                                               

Onsdag 24. januar 2018 kl 1800 hos Signe

Ev                                                                                                              

Mjølund ønsker innspill til hva han skal skrive om i Menighetsbladet. Her er deadline 3. des. 2017.               

 

Reidun Østervold                                                                                                      ref.