Styrets sammensetning i perioden 2014-15

Pål Friis - Leder

Svein Vegge - Styremedlem

Trond Udjus - Styremedlem

Karina Folkestad - Styremedlem

Signe Hansen - Styremedlem

Nina Merete Schage - Kasserer

Barbro Hansen- Sekretær

 

Revisorer:Jan Erik Tunaal Larsen og Aud Fjellestad

Valgkomitè: Unn Krokan, Trond Ole Bertelsen og Iver Holter Andersen