Referat fra styremøte tirsdag 06. juni 2017 – Vågsbygd Vel

Til stede:  pål Friis, Svein Vegge, Signe Nordgaard Hansen, May-Hilde Jensen, Hans Petter Mjølund, Erik Hodne, Reidun Østervold.                                                                                                                        Forfall: Trond Udjus

Går gjennom referatet fra forrige styremøte.

Gjøremål før St. Hans feiringen på Storenes:                                                                                                     

a.    Mail til parksjefen. Signe fyller ut skjemaet og ordner med dette.                                                             

b.    Pål tar kontakt med Normann Liene vedr. lydanlegget og med Karina vedr. trekkspiller.                   

c.    Bålet bygges tirsdag 20. juni kl. 1800. Vi mobiliserer så mange vi kan til byggingen.  Mailes.            -      Pål  organiserer paller.   Trond legger ut på facebook . Svein legger ut på hjemmeside.                   

d.    Annonnse i Fvn + kulturkalenderen i Kristiansand avis ordner May-Hilde.                                              

-      St. Hans plakat trykkes opp i farver og legges ut på hjemmeside.  Fordeling av oppheng.                       

-      Robåtene fra Kystlaget må på plass.  Ta med vest til eget bruk.                                                               

e.    Menighetsbladet. Sveins oppgave.                                                                                                                    

f.     Griller hentes på Fiskå skole. Signe og Svein ordner dette.                                                                    

g.    Gevinster.  Vi  lander på at vi egentlig har nok gevinster, men det hadde vært kjekt med noen       

-      gavekort i tillegg. Holder kontakt med Trond.                                                                                           

h.    Loddbøker.                       Vi har 20 loddbøker.                                   

i.     Søppelsekker                    Vi har 3 ruller                                                           

j.     Grillkull                              Har 5 sekker grillkull          

k.    Heks til bålet                     Pål ordner med heks.                                              

 l.     Loddselgere                      Noen av oss i styret  + får noen andre i tillegg.   m.   Refleksvester                    Har 10.  Styret + loddselgere må ha gul vest på.

n.    Leker for barn                     Eva, Svein og Aud styrer lekene.                           o.   Vågsbygd Vel brosjyre trykkes opp i flere eksemplarer og deles ut 

p.    Vågsbygd  Vel  banner henges opp  

q.    Båltenning kl. 2000                                                                                      

r.     Loddtrekning kl. 2030                                                                                   

NB:      Under båltenningen bør der være flere voksne – med gule vester på – i nærheten av bålet!!!  

Facebookside:                                                                                                                                                        Erik Hodne og Hans Petter Mjølund overtar ansvaret for denne side.

Badebrygga på Storenes:                                                                                                                                      Pål har skrevet til kommunen om konseptet m/brygge og badestrand på  Storenes. Vi avventer svar.

Saker vi må jobbe videre med :                                                                                                                      Lysløype – Kyststien – Bussrutene i Vågsbygd

Reidun Østervold