Styremøte i Vågsbygd vel

Dato 25.19.16 hos Pål

Til stede: Trond, Signe, Svein, May-Hilde, Pål

Saker

  1. Auglandsbukta-aksjonen. Svein er med som deltagende observatør.

  2. Vågsbygdboka. Vi er enige i å utgi et hefte. Vi annonserer etter forfatter som står fritt til å foreslå tema og vinkling. Lønn etter avtale. Søknadsfrist rett over nyåret. Styret er ansettelseskomite, men henter eventuelt råd inn fra for eksempel Normann Liene eller Munksgård. Ansvar for annonse: Trond i samarbeid med Pål. 

  3. Menighetsbladet. Vanskelig å finne stoff til hvert nummer. Kan Vågsbygdboka være aktuelt til julenummeret?

  4. Årsmøtet. Midten av mars. Hva kan vi gjøre for å få større oppmøte?  Pål forhører seg med Normann Liene om kåseri. Vi deler ut gratislodd til de som kommer og trekker restgevinstene fra St.Hans.

  5. Middag 19.januar hos Signe. Samtidig styremøte for å forberede Årsmøtet.

 

Pål