Referat 08.01.15

Referat Vågsbygd vel torsdag 8/1-15

Tilstede: Pål Friis, Trond Udjus, Karina Folkestad, Nina Schage, Svein Vegge, Barbro Hansen

Meldt avbud:Signe Nordgaard Hansen

Referent: Barbro Hansen

Årsmøte:

 1. Onsdag 18.mars kl 19:00:Barbro finner fjorårets innkalling og kontakter Allkopi for utsendelse til alle medlemmer – Innkalling med giro, Nina sender Barbro lista
 2. Signe ordner lokalet, lærerværelset på Fiskå skole. Kaffe, frukt og twist?
 3. Offentlig innkalling via annonser i FVN og KRS Avis: Karina ordner dette
 4. Valgkomite: Unn Krokan, Trond Ole Bertelsen, Iver Holter Andersen – Trond Udjus tar kontakt.
 5. Styret foreslår Pål Friis som møteleder
 6. Styret foreslår Barbro Hansen som referent

Status utvidelse av brygge på Storenes:

 1. Pål Friis møter Trond Johanson fra Parkvesenet i KRS Kommune for befaring fredag 09.01.14.
 2. Positiv innstilling fra kommunen for utbygging. Kommunen søker statlig halvfinansiering.

Lysløype midtre Vågsbygd:

 1. Styret synes traseen som binder Bråvann og Karuss sammen er meget god og at rundløypa rundt Grimsvann også kan bli svært bra, og vil jobbe videre med dette. Forslaget er oversendt IK Vågs løypeutvalg. Det er en forutsetning for å gå videre med dette forslaget at IK Vågs løypeutvalg går for det.

Vågsbygdboka:

 1. Trond Udjus jobber videre med bokprosjektet og lager en presentasjon, samarbeider videre med Pål Friis og Svein Vegge. Trond og Svein har laget en liste over mulige bidragsytere blant Vågsbygdbedrifter.

Nye E-39 Trasee:

 1. Vågsbygd Vel anser dette som en hovedsak og vil jobbe aktivt videre med markeringer etc. Enhver reduksjon av Vågsbygdmarka er uakseptabelt.

Menighetsbladet:

 1. Karina Folkestad leverer inn stoff til menighetsbladet, innleveringsfrist 31.januar

 

Neste styremøte er satt til torsdag 19.februar