Referat møte Vågsbygd vel tirsdag 03.11.2015

 

Tilstede: Svein Vegge, Karina Folkestad, Pål Friis, Trond Udjus, Signe Nordgaard Hansen, May-Hilde Jensen og Reidun Østervold.

 

 

 1. Verve medlemmer. Trond lager utkast til brosjyre som sendes rundt til diskusjon. Vi andre deler ut. Bør være i postkassene før Årsmøtet

 

 1. Voie menighetsblad. Signe har hatt kontakt. De har nok stoff til sine faste sider. Kontakten i Voie tar det opp på neste møte om vi skal få en spalte. Pål og Trond avtaler å skrive noe om Vågsbygdboka til neste Vågsbygd menighetsblad.

 

 1. E39/E18 Ytre ringvei. Pål orienterte om status pr. d.d. Onsdag 4.11 på torvet kl 16.30 før bystyremøte.  Avventer avgjørelse fra departementet etter dette.

 

 1. Finansiering av boka. Trond orienterte. Aud Fjellestad ønsker å samle en del bedriftsfolk hjemme hos seg. Elkem nærmer seg et 200 års jubileum. Trond har søkt kommunen om midler og har hatt møte med Portal forlag. Er en årslønn nok? Pluss evt provisjon av salget. Da kan vi kanskje få startet.

  Vi satser på å ha en konkret finansieringsplan klar til årsmøtet.

 

 1. Bryggeanlegg på Storenes

  Ved siste kontakt med kommunen ble vi forespeilt bygging før neste sommer.

  Pål følger opp.

   

 2. Neste styremøte inkl. middag onsdag 27. januar. May Hilde bestiller.

  Årsmøte: forslag til årsmøte onsdag 9. mars 2016. Vi må ha et styremøte til før årsmøtet.

   

   

   

 

 

Evt. De to som har sendt mail om medlemskap.