Referat fra styremøte torsdag 25. januar 2018

Til stede:  Pål Friis,  Svein Vegge,  Hans Petter Mjølund,  May -Hilde Jensen,  Erik Hodne, Signe Nordgaard Hansen, Reidun Østervold.  Trond Udjus ankom senere på kvelden.

Utbygging på Lumber                                                                                                                   

Vi startet kvelden med å ta imot fire representanter fra Solodden Vel som ønsket å legge    fram sitt syn og sine argumenter mot byggingen av blokker i 7 etasjers høyde rett i strandsonen. De ber om støtte fra Vågsbygd Vel. Pål og Hans Petter blir med disse når de skal møte de forskjellige politiske partier.

Årsmøtesaker                                                                                                                              

Vi går gjennom de forskjellige årsmøtesakene og regnskapet slik at vi er godt forberedt til å avholde et ryddig og greit årsmøte. I året som ligger bak oss har vi hatt 5 medlemsmøter. Vi registrerer at tallet på betalende medlemmer har gått ned fra 151 i fjor til 110 i år. Årsberetningen revideres av Pål. Pål legger fram årsberetningen på årsmøtet. Forslag om å sende ut innkalling til årsmøte vedlagt medlemskapsgiro på e-post, inklusiv saksliste 14 dager før årsmøtet. May-Hilde og Hans Petter samarbeider om denne saken. Forslag  til endring av vedtekter må være styret i hende to uker før årsmøtet.  Andre saker en vil skal tas opp må være styret i hende ei uke før. Vedtaksendringer i tråd med praksis. Svein får ansvaret her. Harald Furre kommer og holder foredrag om vellenes betydning i storkommunen. Annonse i F-vennen.  Praktiske ting ordner Signe – lokale på Fiskå skole + kaffe og kake.                          

Årsmøtet avholdes  torsdag 22. mars 2018 kl. 1800.

Styremøtet ble avsluttet av en vidunderlig  god middag med nydelig tilbehør samt hyggelig prat rundt bordet. Tusen takk til Signe som sørget for dette vellykkede arrangementet.

 

Reidun Østervold                                                                                                                      ref.