Vågsbygd Vel

Postboks 8147,Vågsbygd

4675 Kristiansand                                                                                 Kristiansand 03.11.12

 

 

Helmer Espeland

Kristiansand Kommune,

Parkvesnet

Tollbodgata 22

Kristiansand

 

Innspill til detaljplanarbeidet med reguleringsplan for sentrale Vågsbygd

Forslag til innhold på parkområdet

  • Kan fotballbanen plasseres motsatt vei slik at målet ikke ligger mot trafikkert vei?
  • Aktiviteter/instalasjoner som generer aktivitet og gjerne kan samle generasjoner: bowling, boccia, sittegrupper, skulpturer til å klatre på, treningsapparater for voksne(«Tangen-modellen»), utesjakk, bål/grillsteder, lydinstallasjoner
  • Området bør være godt belyst

 

Angående skissa til hovedstrukturen:

  • Det ser ut som om veien fra Amfi og til Augland samt fra rundkjøring og mot Vågsbygdveien, blir sentral. Vi ber dere derfor ta hensyn til trafikksikkerhet. Vi ønsker underganger slik at fotgjengere slipper å krysse en slik trafikkert strekning.
  • Parkeringsplass. Slik vi ser det,  tror vi fort den skisserte blir for liten for alle funksjoner og institusjoner denne skal favne. Vågsbygd vel foreslår at den kan etableres på flere plan under bakkenivå.

 

 

For Vågsbygd vel

 

Trond Ole Bertelsen