Innkalling til Årsmøte i Vågsbygd Vel 22.mars 2017

Innkalling til Årsmøte i Vågsbygd Vel

Onsdag 22.mars kl 19, Lærerværelset Fiskå skole.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende

1-en-uke før årsmøtet.

 Kan sendes på mail: vaagsbygdvel@outlook.com

 

Saker:

  1. Konstituering.
  2. Styrets Årsberetning.
  3. Årsregnskap.
  4. Fastsettelse av medlemskontigent.
  5. Valg. Valgkomiteen har forslag til kandidater til alle verv.
  6. Innkomne forslag.
  7. Eventuelt/generell diskusjon om arbeidet i Vellet.

 

 

Styret

Kommentarer

22.02.2016 17:02

Gunnar Stray

Kan dere ikke skrive når det skal være Årsmøte.!
I overskriften står 18 mars, i brødteksten står onsdag 18 mars! Den eksisterer ikke (18. er fredag!)