Vågsbygd vel

Referat fra møte 25/1-2016

Til stede: Til stede: Pål Friis, Svein Vegge, Signe Nordgaard Hansen, May Hilde Jensen, Reidun Østervold, og Karina Folkestad.

                          

Saker:

1.

Verving av medlemmer, eventuell brosjyre. Vi går for forslag fra Trond med tilbud om distribusjon. Må ha giro i brosjyren.  Pr. i dag 118 medlemmer. Pål og Trond utformer brosjyren. Vi sender ut.

2.

Forberedelse årsmøtet onsdag 9.mars kl 19.00.  Innkallingen må ut innen to uker før. Saker til årsmøte må være inne innen 1- en uke før. Karina lager annonse om årsmøte. Legger også ut på Facebook.  May Hilde bestiller utsending fra All Copi til alle medlemmene: Årsmøteinnkalling og giro. Karina og Svein er på valg. Karina går ut. Vi trenger å styrke styre på ”finansieringsbiten” når det gjelder vågsbygdboka. Reidun kan overta referatsføringen og Facebook.  Signe låner lærerværelset på Fiskå og ordner med bevertning. Pål tar årsmelding. Karina tar referat. May Hilde tar regnskap og budsjett.

Karina snakker med Barbro og Nina, valgkomitéen, om ny kandidat til styre.

3.

Årsberetning. Pål forbereder til årsmøtet. Alle ser gjennom utkastet og sender eventuelle forbedringer til Pål. Årsmeldingen legges ut på Facebook og hjemmesiden etter årsmøtet.

 

Referent: Karina Folkestad