Referat fra styremøte 06. juni 2016 – Vågsbygd Vel

Til stede:   Pål Friis, Trond Udjus, May Hilde Jensen, Reidun Østervold                                                   Forfall:      Svein Vegge og Signe Nordgaard Hansen

Pål informerer oss om at der skal være et info møte20. juni om oppstart av reguleringsplanen for      E-39 Kristiansand vest – Søgne øst.

Gjøremål  før St. Hans feiringen på Storenes:                                                                                                            I store trekk følger vi planen som ble laget 10. juni 2015 + redigerer noe ut fra erfaringene fra i fjor.

 1. Mail til parksjefen.  Vi ønsker Signe tar denne saken i år som i fjor.

 2. Pål snakker med Normann Liene om lydanlegget samt  kontakter  Karina vedr. trekkspiller. 

 3. Bålet bygges onsdag 22. juni kl. 1800. Få med så mange som mulig.                                       Trond legger aktiviteten  ut på facebook. Kanskje noen flere får lyst å delta på bålbygging.             Pål organiserer paller.

 4. Annonse Fvn + kulturkalenderen i Kristiansands avis. May Hilde ordner dette.                      Svein legger ut på hjemmeside og Trond legger ut på facebook                                                    St. Hans plakaten trykkes opp i farver.  Ordet heks må endres da Pål har lovt at i år skal det være mannlig heks.                                                                                                                          Reidun printer ut plakatene og får de hengt opp på sentrale steder i Vågsbygd.             Robåter fra Kystlaget. Dersom disse ikke er på plass, ror vi de to båtene fra Pers Have over samme kvelden som vi bygger bålet.

 5. Menighetsbladet. Sveins oppgave.

 6. Griller. Hentes på Fiskå skole samtidig med bålbyggingen.   Signe og Sveins ansvar                                                   

 7. Gevinster                                                                                                                                                   Pål spør Barbro om hjepl til å skaffe gevinster da hun skaffet oss så  mange i fjor.                 May Hilde hører med Color Line og andre.                                                                                   Trond ordner kjærligheter fra  Rema 1000 + har kontakter som kan gi oss gevinster.

 8. Loddbøker – Vi kjøper 20 loddbøker   - May Hilde handler

 9. Søppelsekker. Trenger 2 ruller.                May Hilde handler

 10. Grillkull .                                                        May Hilde handler inn det som trengs.                    

 11. Heks til bålet.                                              Pål har ansvaret for at heks blir mannlig

 12. Loddselgere                                                  Vi i styret selger+ får med oss hjelpere

 13. Refleksvester   (Har 10 stk)                        Alle i styret og alle loddselgere må ha gul vest på!

 14. Leker for barna.                                          Eva og Svein styrer her og får med seg Aud Fjellstad

 15. Vågsbygd Vel  brosjyre trykkes opp i flere eksemplarer og deles ut

 16. Vågsbygd Vel –banner 1 x 3 m                 Trond får inn bud her – tenker to farger – hvit/grønn

 17. Båltenning kl 2030

Under bål-brenningen bør der være flere voksne personer i nærheten av bålet – med gule vester på. Møter på Storenes St. Hans aften torsdag 3. juni kl. 17.30. Men først ses vi onsdag 22. juni kl 1800.

Reidun Østervold