Vi ønsker oss flere medlemmer! Jo flere medlemmer vi er jo mer tyngde har vi og jo mer kan vi påvirke utviklingen av Vågsbygd.

Dersom du ønsker å bli medlem, gå inn på fliken "Bli Medlem"

Vi i Vågsbygd Vel vil jobbe med følgende:
-Gjøre Vågsbygda til et enda bedre område å leve i


-Bevare grønne områder, særlig friområder og lekeområder


-Sikre de gjenværende strandområder langs sjøen for allmenheten
-Bedre riksvei, kollektivforbindelser og sykkelveier til sentrum


-Utvikle et levende sentrum til glede for ung og gammel


-Stanse forurensing og forsøpling


-Formidle og øke kunnskapen om Vågsbygdas historie

Ønsker du å støtte oss i vårt arbeid kan du bli medlem ved å betale til konto 3000 16 87200.

Medlemsavgiften er som følger:
-Familie kr 150,-
-Enkeltmedlem kr 100,-
-Pensjonist kr 70,-

Email kan sendes til vaagsbygdvel@outlook.com

Kommentarer

06.04.2021 11:24

Hans Petter Mjølund

Hei
Denne siden er ikke aktiv for tiden
Se heller vågsbygd vel fb

17.11.2016 14:34

Guri Paulsen, leder

Christianssands Byselskab ønsker å komme i kontakt med Vågsbygd Vel for mulig samarbeid om høringsuttalelser.

18.08.2016 10:34

Edel Andersen

Hei
Ønsker en faktura adresse til Vågsbygd Vel.
Vi har notert Postboks 8147, 4675 Kr sand, men får den bare i retur fra posten.

07.09.2015 14:54

Per Kjelsaas

jeg ønsker e-postadressen til velforeningen

22.04.2015 22:03

Einar Rødland

Vis det er interessant til Vågsbygdboka, så har jeg en del småartikkler med Vågsbygd historie, mest om familiebedrifter og bygg i midtre Vågsbygd.

19.05.2014 23:23

Barbro Hansen

Vågsbygd vel har fått egen mail adresse som er følgende: vaagsbygdvel@outlook.com