Referat styremøte 19/5-2015 Vågsbygd vel

Til stede: Pål Friis, Svein Vegge, Signe Nordgaard Hansen, May Hilde Jensen, Reidun Østervold, Trond Udjus og Karina Folkestad. Aud Fjellestad på sak nr 1.

Saker:

Sak 1     Om bokprosjektet. Trond orienterte om status. Aud Fjellestad går sammen med Trond for å skaffe midler. Vi må reise forfatterlønn for to år. Vi lyser ut når vi har en årslønn.

Sak 2     31. mai. Naturlosturen til Bjørkedalsheia. Vi henger opp plakater.

Sak 3     7. juni er det arrangement i Pers have. Karina legger ut på Facebook.

Sak 4     St.Hans:

  1. Mail til parksjefen v/Trond Johansen frist 1. juni – Signe

  2. Karina finner trekkspiller, han må ha lydanlegg. Strøm? Pål snakker med N. Liene om et lydanlegg på batteri.

  3. Bålet bygges mandag ettermiddag kl. 18.00. Pål organiserer bålbyggingen.

  4. Annonse FVN+ kulturkalenderen i Kristiansands avis - Karina - Grillene tennes kl 18.00, båltenning kl 20.00, loddsalg og loddtrekning 20.30, trekkspillmusikk 1 time fra kl 19 - 20, Facebook hjemmesiden og plakater som skal henges opp på Vågsbygd senter, biblioteket- KR 10,- pr lodd husk penger J Svein skriver litt om St. Hans på hjemmesiden. Robåter fra Kystlaget- husk redningsvest.

  5. Menighetsbladet. Neste artikkel om St. Hans - Pål

  6. Griller: Hentes på mandag i forbindelse med bålbygging, Svein tar med tilhenger, Signe ordner kull og nøkkel til Fiskå skole. Grillene må leveres igjen, Trond har ansvar for dette.

  7. Gevinster: Pål hører med Barbro om gevinster. Agder Energi? May Hilde Color Line, Reinhardtsen. Vågsbygd senter? Hører med Trond Udjus ang Rema 1000 og evt andre gevinster. Signe kjøper inn loddbøker.

  8. Loddbøker: Signe tar med disse på St. Hans

  9. Loddselgere: Trond, Pål, May Hilde og Reidun skaffer 3 loddselgere hver.

  10. Trekning: Eva trekker og Trond leverer ut gevinstene

  11. Heks til bålet. Karina ordner.

  12. Robåter fra Bragdøya Kystlag. Eva og Pål sjekker ut med Kystlaget

  13. Paller: Pål kontakt med Elkem.

  14. Bålbygging. Pål organiserer og setter opp liste, oppmøte kl 18 mandag 22. juni

  15. Rydding 24. juni: Trond. Sende mail dersom han trenger forsterkninger.

  16. Trond sjekker om vi kan få refleksvester til loddselgerne  + medl. av vellet. Trond sjekker pris. 10 vester.

  17. Søppelsekker henges opp under arrangementet. Pål

  18. Leker for barna? Legges ut på Facebook av Karina. 18:30-19:30

  19. Loddtrekning kl 20:30

  20. Vekslepenger - May Hilde ordner.

Sak 5     Verve medlemmer til vellet på St. Hans. Vi går rundt og noterer ned navn + mobilnummer og gir lapp (A5) med kontonummer? Avgjør på neste møte.

Sak 6     Nytt styremøte blir onsdag 10. juni kl 18.00 hos Svein i Hegglia 9 D.

 

Referent Karina Folkestad