Vil du dele noen bilder med oss?

Rundt i de 1000 Vågsbygd hjem må det finnes en hel masse bilder som du kanskje kunne tenke deg å dele.

Har du en scanner, så håper vi du vil være med på å gjøre denne siden til et spennende mimre sted.

Havfrue på bøye i bukta - person og årstall ukjent?

Bilder fra Arne Johan Finne

Vi takker Arne Johan, som har sendt oss de 16 bildene nedenfor!

Bilde Aas, er tatt fra Dallonaveien ved veien ned til huset til Peder Belland. Bestefar til Robert Mellefont, Notto Aas holdt på å skyte ut tomta i 1954.

Noen av arbeiderne på Lumber på midten av 1950 tallet. Vet kun navnet på nr. 1 fra venstre foran – Arne Finne som rakk 53 år på Lumber før han gikk av.

Bildet er fra Sjøbua på Sjøstrands tomt på Møvig. Hver Søndag ettermiddag kom Englandsbåtene, enten Braemar eller Blendheim.

Jenteflokk fra Dallona den gangen det krydde av barn. Fra venstre: Marit Sangvik, Anne Grethe Skaar, Tove Jensen, Åse Lill Finne og Berit Zernichow.

Bildet fra 1954 - tatt fra veien ved Ruth og Ole Førelands hus ned mot hvor Fuumi ligger i dag

Gunnuf og Magnhild bodde inn forbi gården til Kristen Justvik hvor Elkem i dag har lager av kvarts. Alle ungene på kjerra bodde nede på Fiskåområdet.

Bilde fra boka Norges Bebyggelse. Oversikt fra bygdas nye boligområde – Kjos Hageby. I bakgrunnen ses Vågsbygd skole, mens kirka og Vågsbygd Senter mangler.

Bilde fra Lumber fra en gang mellom 1930 og 1950. I huset til venstre foran bodde det 2 familier – deriblant mine besteforeldre Nora og Jens Mosby. Huset ble tatt av tyskerne under krigen.

Losjehytta, eller Sjøstrand på Møvig – før 1922

Litt oppe i heia på andre siden av veien ned til Andøya lå Ungdomshuset Trudvang som i mange år var bygdas festlokale og foreningshus. AUF hadde ganske ofte tilstelninger med underholdning og dans hvor flere av Finnebrødrene byttet på trekkspillet – best var Sigurd Finne. Sosialistisk Ungdoms Lag hadde kurs her i 1917.

Huset til Magnus Thomassen, i 1954, sett fra svingen opp til Kjerrheiabakken Tyskerne hadde hester på dette jordet under krigen.

Vikingøks som i dag er på Universitetets Samlinger i Oslo. Ble funnet ved den gamle Fiskågården i 1902. Er beregnet å være fra år 2000 før Kristi fødsel.

Voie skole i 1922

Fra Voie.

Industriminner

Fra Arbeiderbevegelsens Arkiv har vi hentet disse bildene

Beskrivelse

Navn på de du ser på bildet ovenfor

Beskrivelse

Beskrivelse

Klassebilde fra Vågsbygd skole 1960

Klassebilde fra Vågsbygd skole 1954.

Voie Skole

Arne Johan Finne har delt følgende med oss:

Noen av de lærerne som var lengst ansatt i Vågbygd og Oddernes Kommune kan det være greit å kunne finne igjen på bilder.

På gamle Voie skole på Voiekroa håpet alle på å få frøken Aasen som lærer – hun var kjent for å være flink og snill, og ansatt i Vågsbygd fra 1908 til 1941. Hun ble på sine eldre dager gift med lærer Wadder som var kjent for å være meget streng.

I mange år – fra 1924 til 1946 – var lærer Håvard Birkeland en meget avholdt lærer.

Knut Tveit – ansatt fra 1931 til 1962 hadde jeg selv som elev – en streng, men snill lærer som var blind på det ene øyet og du kunne aldri være sikker på om det var deg han så på.

Anna Heggland – ansatt fra 1932 til 1968 i Vågsbygd – en meget snill og dyktig lærer.

Jørgen B. Jærnes var ansatt i kommunen fra 1931 til 1972 og fra 1945 til 1972 som rektor på Vågsbygd skole. Jeg hadde han som rektor i 7 år og han var kjent for å være meget streng.

Et av bildene er av Nils Salveson Belland som eide Fiskågården som lå på høyresiden av veien hvor HVPU boligene ligger i dag (over gata for bensinstasjonen) Han var ordfører i gamle Oddernes kommune fra 1917 – 1922 og var stortingsrepresentant i hele 5 perioder fra1918 – til 1934 for partiet Venstre. Til gården hørte det store skogsområder i det som i dag er Dallona, deler av Slettheia og Fidjane. Han ga også tomt og en del penger for å få bygd Fjellhaug Bedehus.

Presten i bygda var i mange år Torgny Birkeland – først som hjelpeprest – så som kallskapellan og Residerende Kappelan fra 1940 til 1967.

 • Fru Heggland

  Beskrivelse

 • Frøken Aasen

  Beskrivelse

 • H. Birkeland

  Beskrivelse

 • Knut Tveit

 • Nils Belland

 • Jørgen B. Jernæs

Fiskaa Verk på 1940 tallet

Augland - bukta vår har jo forandret seg litt?

Møvik - en gang i tiden, vet noen hvem Herrene og gutten er?

Også her fra Møvik - hvem kan menneskene være?

Flotte bilder fra Lumber!

Og her var vårt første Vågsbygdrutabilde - håper vi får mye mer!

Kommentarer

13.04.2020 07:15

Sven Anders Lomeland

Har dere noe fra gartneriet til Lomeland
Leste boka fra vågsbygd, det var en grei bok men håpte de tok hele historie ...

11.09.2018 14:59

Arnfinn Jakobsen

Hei jeg samler på bilder av vetranbusser på Sørlandet.Har mange bilder av vaagsbygdruta ,men savner et bilde av ruta med logo på sida.

09.09.2018 06:25

Offengård, jan yngvar

Vedr.foto vågsbygdruta.
Kan nevnes at min bestefar,Anders Sangesland var en blandt de første sjåførene av vågsbygdruta.

21.05.2014 13:30

Frank van der Klei

Er spent på hvor langt dere er kommet med " Vågsbygd boka"

03.09.2014 20:24

Barbro Hansen

Hei,Beklager sent svar, men vi har høstens første styremøte nå i kveld. Bokprosjektet er fremdeles i startfasen , vi arbeider med finansieringen.